Sessioner

 

En session med mig vil altid tage udgangspunkt i det der ER. Hvilket betyder, at vi selvfølgelig arbejder med det du står i, kommer med, det der ikke fungerer, det der gør ondt mm., MEN altid arbejder vi med, det der dukker op.

Når jeg siger dukker op, så mener jeg det, der viser sig under vores session, som værende presserende, vigtigt og blokerende. Det kan dukke op i vores samtale, som en fornemmelse, et syn, under en kanalisering, under en dybdegående øvelse, i form af et signal fra din krop og meget andet.

Jeg arbejder som shamanistisk brobygger mellem den fysiske verden, og det der ikke umiddelbart altid kan sanses bevidst. Jeg ved vi selv skaber vores virkelighed via vores perception og de erfaringer vi har med os, men også at det er muligt at ændre denne oplevelse, så du kan skabe det liv og den virkelighed du drømmer om!  

Overordnet arbejder jeg med at transformere, altså at omdanne det der er og som ikke fungerer optimalt, til noget der får energierne til at flyde. Så der skabes adgang til og optimale betingelser for, at du kan komme i kontakt med dit inderste, med den du i virkeligheden er.

Når der er adgang, så bliver det også muligt at modtage netop din vision, hvor du kender din vej og ved hvad du vil.

 

Overordnet arbejder jeg med at transformere, altså at omdanne det der er og som ikke fungerer optimalt, til noget der får energierne til at flyde. Så der skabes adgang til og optimale betingelser for, at du kan komme i kontakt med dit inderste, med den du i virkeligheden er.

Når der er adgang, så bliver det også muligt at modtage netop din vision, hvor du kender din vej og ved hvad du vil.

Det handler om energi og alt fra healing, samtale, sparring, vejledning, fysiske øvelser, åndedrættet, livsstils tjek, guidede meditationer, sjælerejser, kanaliseringer, afdøde kontakt, orakelkort, krystaller, trommerejser, clairvoyante budskaber og meget mere kan komme i spil under vores sessioner.

Der dukker altid det op, der er brug for, og som lige præcis er det rigtige her og nu. Jeg arbejder med at gå med energien, med det der guides, viser sig eller det jeg bliver kanaliseret til. Derfor kan det på forhånd være lidt svært at beskrive, hvad du kan forvente under en session hos mig, dog er der et vist mønster, der ofte går igen i sessionerne…

Det handler om energi og alt fra healing, samtale, sparring, vejledning, fysiske øvelser, åndedrættet, livsstils tjek, guidede meditationer, sjælerejser, kanaliseringer, afdøde kontakt, orakelkort, krystaller, trommerejser, clairvoyante budskaber og meget mere kan komme i spil under vores sessioner.

Der dukker altid det op, der er brug for, og som lige præcis er det rigtige her og nu. Jeg arbejder med at gå med energien, med det der guides, viser sig eller det jeg bliver kanaliseret til. Derfor kan det på forhånd være lidt svært at beskrive, hvad du kan forvente under en session hos mig, dog er der et vist mønster, der ofte går igen i sessionerne…

Kort beskrivelse af mine sessioner:

Jeg tilbyder flere forskellige former for sessioner, du er altid velkommen til at kontakte mig for at høre, hvad der passer bedst til dit behov og ønske. Uanset hvilken sessionstype der vælges, vil der kunne indgå delelementer fra de andre sessioner, da jeg arbejder med det der dukker op, som kræver, at vi tager fat her og nu.

Her er en kort oversigt over de sessioner jeg tilbyder:

Guidet Healings sessioner:

Healings seancer med kort samtale, hvor der arbejdes på at få løst op for blokeringer og skabe et bedre energiflow. Jeg arbejder på en inddragende og delagtiggørende måde med mine klienter under healingen, og det gives ofte guidede budskaber undervejs.

Sjæls- og Livsstilscoaching:

Sessioner der vægter at kortlægge de steder i dit liv, hvor der ikke er optimal balance i forhold til, hvor du gerne vil hen. Vi kigger på de blokeringer, der måtte være både i din livsstil, dit ståsted og med din kontakt til din sjæl/højere selv. Og så lægger vi en plan for, hvordan du kommer videre.

Shamanistiske Visions sessioner:

Til dig der formodentlig har betrådt den spirituelle vej i noget tid, og nu står og har brug for redskaber og hjælp til at komme spadestikket dybere. Her arbejdes mod at klienten får skabt kontakt til sig eget højere selv, guider og højere bevidstheder. Samt at der skabes en klarhed over den mission og vision, du er kommet her på Jorden for at udleve og bidrage med.

Uforklarlige Symptomer til shamanistisk syge:

Har du symptomer, der ikke umiddelbart har fået et lægeligt svar, og har du fornemmelsen af at, der kan ligge mere til grund herfor, mellem himmel og jord? Eller er du ligefrem så syg, svækket og ude af balance og har måske fået hints om et ”højere kald”, som du ikke har besvaret? Så kan det være jeg kan hjælpe dig.

En typisk session: 

Vi starter med en samtale, længden af den kan variere, og nogle gange er det det, der bliver det bærende element i en session. Men ofte efterfølges den af lidt værktøjer eller øvelser, fx kunne det være nogle kort, der skal trækkes til at understøtte en proces eller finde et svar, eller en eller flere fysiske øvelser introduceres, til at åbne op og forstærke din proces.

Derfra vil jeg ofte guide dig ind i en afslappende tilstand, hvorfra der åbnes op og her arbejdes der ofte med healinger af forskellige art, kanalisering, åbninger af enhver slags, der renses for blokeringer, og dér kan der også dukke afdøde op, eller andre former for clairvoyante eller kanaliserede budskaber.

Vi runder af og kommer ud af tilstanden, og der samles op og evt. fokuseres på de ting, der skal arbejdes på til næste gang, eller som du kan gå videre ud i livet med.

De tider der står under hver sessionstype skal betragtes som vejledende, da jeg arbejder ud fra Shamanistisk tid, og energiarbejde generelt ikke kan/skal forceres eller forlænges, når nok er nok. 

Da energierne og det jeg arbejder med, fungerer lige godt om du er her via et fysisk fremmøde eller om du befinder dig et helt andet sted, vil sessionerne i denne tid som udgangspunkt foregå via mobil eller online, medmindre andet aftales.

 

Glæder mig til at møde dig.

Kærligst Annahsophia